تجارت جهانی لوتوس شرکت تجارت جهانی لوتوس

افتتاح پروژه برلیان 5

پروژه برلیان 5 که در زمینی به مساحت 222 متر مربع واقع در منطقه 10 تهران توسط شرکت بین المللی تجارت جهانی لوتوس خریداری شده مشتمل بر 7 طبقه که یک طبقه منفی ، پیلوت و 5 طبقه مسکونی می باشد. واحد های این پروژه به صورت یک واحد 52 متری و یک واحد 58 متری در 3 طبقه و یک واحد 113 متری در دو طبقه با زیربنای 1000 متر مربع تقسیم بندی شده است. مراحل تخریب و نوسازی این پروژه در اردیبهشت ماه سال 1399 شروع میگردد.