تجارت جهانی لوتوس شرکت تجارت جهانی لوتوس

افتتاح پروژه برلیان 6

پروژه برلیان 6 که در زمینی به مساحت 250 متر مربع واقع در منطقه 12 تهران توسط شرکت بین المللی تجارت جهانی لوتوس خریداری شده مشتمل بر 7 طبقه که یک طبقه منفی ، پیلوت و 5 طبقه مسکونی می باشد. واحد های این پروژه به صورت تک واحدی به متراژ 150 متر در هر طبقه با زیربنای 1000 متر مربع تقسیم بندی شده است. مراحل تخریب و نوسازی این پروژه در اردیبهشت ماه سال 1399 شروع میگردد.