تجارت جهانی لوتوس شرکت تجارت جهانی لوتوس

افتتاح پروژه برلیان 7

شرکت بین المللی لوتوس،پس از انجام شش پروژه موفق شخصی سازی در تهران بزرگ طی مدت سه سال،اینک مفتخر به اعلام معرفی پروژه برلیان هفت میباشد.این پروژه که در منطقه 10 تهران واقع شده است، به مساحت عرصه ۲۲۴ مترمربع مشتمل بر شش طبقه مسکونی بصورت تک واحد های 133 متری در هر طبقه می باشد. عملیات اجرایی این پروژه در زمستان ۱۴۰۰ آغاز میگردد و پیش بینی می شود مدت زمان اجرای آن 12 ماه  شمسی به طول می انجامد.لازم به ذکر است اسکلت این پروژه به صورت بتنی اجرا میگردد و تمام مصالح مصرفی در آن مطابق با متریال استاندارد درجه یک ایرانی می باشد. نوع قرارداد این پروژه بصورت قرارداد مشارکت در ساخت میباشد.