تجارت جهانی لوتوس شرکت تجارت جهانی لوتوس

جشنواره فروش زعفران

لیست قیمت زعفران به شرح ذیل ارائه می گردد:

* مبالغ فوق به صورت تحویل در تهران می باشد.
* میزان خرید یک کیلوگرم ، دو کیلوگرم و پنج کیلوگرم به ترتیب از ردیف های سوم ، چهارم و پنجم مبنای محاسبه قیمت فروش لحاظ می گردد.
* تمامی محصولات فوق دارای برگه آزمایش و آنالیز ممهور به مهر آزمایشگاه های تخصصی زعفران و مورد تایید وزارت بهداشت می باشند.
* صادرات از مبدا تهران و تحویل در اقسا نقاط دنیا به شکل قانونی و در حالت CIP امکان پذیر می باشد.
* عرضه محصولات، تحت برند اکسیر نگین و با مجوز از اداره استاندارد و بهداشت ایران تحت نظارت شرکت بین المللی تجارت جهانی لوتوس  می باشد.
* مبالغ فوق در حالت FCA ( تحویل در گمرک ایران ) محاسبه گردیده است.

نتایج حاصل از  آزمایش استاندارد (ISO 3632):