تجارت جهانی لوتوس شرکت تجارت جهانی لوتوس

پیش فروش محدود واحدهای پروژه برلیان 4

این پروژه در زمینی به وسعت ۱۳۶ متر مربع توسط شرکت تجارت جهانی لوتوس در پایتخت ایران،تهران خریداری و در مرحله ساخت می باشد.این ساز در ۵ طبقه طراحی گردیده است که شامل یک پیلوت و ۴ طبقه مسکونی می باشد. این پروژه به صورت ۴ واحد ۷۷ متری در هر طبقه با زیربنای ۶۰۰ مترمربع در منطقه یازده واقع در غرب تهران قراردارد و از حیث موقعیت مکانی در شرایطی است که دسترسی ساکنین از سمت شمال به یک گذر فرعی با پهنای ۱۰متر امکان پذیر می باشد.درتاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ این پروژه آغاز به فعالیت نموده است و در مدت 100 روز اسکلت بتنی آن به اتمام رسید.برنامه زمان بندی این پروژه حاکی از اتمام عملیات ساختمانی تا پایان سال ۱۳۹۸ می باشد.

*طبقات موجود:

طبقه سوم بدون پارکینگ

طبقه دوم با پارکینگ غیر مزاحم

*قیمت کل واحد: 1,230،000,000 تومان

قیمت پارکینگ: 50،000،000 تومان

*آدرس: تهران، منطقه11، خیابان آزادی، خیابان زارع، کوچه تقدیسی، پلاک 12

*شرایط فروش:

مبلغ ششصد میلیون تومان هنگام عقد قرارداد

مبلغ دویست میلیون تومان در مرحله اتمام سفت کاری

مبلغ دویست میلیون تومان در مرحله اتمام نازک کاری

مبلغ صد و هشتاد میلیون تومان هنگام تحویل واحد

مبلغ پنجاه میلیون هنگام تنظیم سند