فروش واحدهای پروژه برلیان 2

فروش واحدهای پروژه برلیان 2

این پروژه که در زمینی به وسعت ۱۲۲ متر مربع توسط شرکت تجارت جهانی لوتوس در پایتخت ایران،تهران خریداری و به مرحله ساخت مبدل گشت…

فروش واحدهای پروژه برلیان 3

فروش واحدهای پروژه برلیان 3

این پروژه که در زمینی به وسعت ۱۱۰ متر مربع توسط شرکت تجارت جهانی لوتوس در پایتخت ایران،تهران خریداری و به مرحله ساخت مبدل گشت…

جشنواره فروش زعفران

جشنواره فروش زعفران

لیست قیمت زعفران به شرح ذیل ارائه می گردد: * مبالغ فوق به صورت تحویل در تهران می باشد. * میزان خرید یک کیلوگرم ،…