افتتاح پروژه برلیان 7

افتتاح پروژه برلیان 7

شرکت بین المللی لوتوس،پس از انجام شش پروژه موفق شخصی سازی در منطقه ده تهران بزرگ،اینک مفتخر به اعلام معرفی پروژه برلیان هفت میباشد.این پروژه…