پروژه های در دست اجرا

پروژه برلیان 6 :
آدرس: تهران، منطقه 11، خیابان جمهوری، خیابان سلیمانیه، پلاک 21
مشخصات پروژه:
– مساحت زمین: 151 متر مربع
– تعداد طبقات: 5 طبقه مسکونی
– تعداد واحد: 5
– متراژ واحدها: 85 متر مربع در طبقه اول و سایر طبقات 100 متر مربع
– تعداد خواب: 2 عدد
– تعداد پارکینگ: 5
– تعداد انباری: 5
– جهت: جنوبی و غربی
– تاریخ شروع عملیات: 1400/11/01
– تاریخ اتمام عملیات: 1401/11/01
– کارفرما و مالک: محمد علی کاظمی
– مجری طرح: مهندس محمد علی کاظمی
– مهندس مشاور: مهندس حمیدی
– شماره پرونده شهرداری: 110102619
– نوع اسکلت: بتنی

پروژه برلیان 7 :
آدرس: تهران، منطقه 10، خیابان خوش شمالی، کوچه آزاد، پلاک 48
مشخصات پروژه:
– مساحت زمین: 224 متر مربع
– تعداد طبقات: 6 طبقه مسکونی
– تعداد واحد: 6
– متراژ واحدها: 122 متر مربع در طبقه اول و سایر طبقات 133 متر مربع
– تعداد خواب: 3 عدد
– تعداد پارکینگ: 5
– تعداد انباری: 5
– جهت: جنوبی
– تاریخ شروع عملیات: 1401/02/01
– تاریخ اتمام عملیات: 1402/02/01
– کارفرما و مالک: رضا نیک طبع و شرکا
– مجری طرح: مهندس محمد علی کاظمی
– مهندس مشاور: مهندس حمیدی
– شماره پرونده شهرداری: 100043657
– نوع اسکلت: بتنی

پروژه برلیان 8 :
آدرس: تهران، منطقه 2، خیابان مرزداران، خیابان حضرت ابوالفضل، کوچه بی نظیر، پلاک 14
مشخصات پروژه:
– مساحت زمین: 420 متر مربع
– تعداد طبقات: 6 طبقه مسکونی
– تعداد واحد: 12
– متراژ واحدها: 122 متر مربع در طبقه اول و سایر طبقات 143 متر مربع
– تعداد خواب: 3 عدد
– تعداد پارکینگ : 12
– تعداد انباری: 12
– جهت: جنوبی
– تاریخ شروع عملیات: 1400/09/01
– تاریخ اتمام عملیات: 1401/09/01
– کارفرما و مالک: محمد علی کاظمی، صالح شهرابی
– مجری طرح: مهندس محمد علی کاظمی، مهندس صالح شهرابی
– مهندس مشاور: مهندس حمیدی
– شماره پرونده شهرداری: 20137410
– نوع اسکلت: بتنی

در صورت تمایل برای مشاهده پیشرفت کار پروژه ها میتوانید به پیج اینستاگرام، به آدرس Brilliant_buildings@ مراجعه فرمایید.