گزارش وضعیت پروژه برلیان 5

گزارش وضعیت پروژه برلیان 5

پیشرفت پروژه به شرح ذیل می باشد: اجرای تیغه چینی ٪۱۰۰ اجرای تاسیسات گازی ٪۱۰۰ اجرای شاسی کشی نما ٪۱۰۰ اجرای تاسیسات آبی ٪۱۰۰ اجرای…

افتتاح پروژه برلیان 6

افتتاح پروژه برلیان 6

این پروژه در زمینی به وسعت 200 متر مربع توسط شرکت تجارت جهانی لوتوس در پایتخت ایران، تهران، خریداری  شده است. این سازه بتنی در…