آخرین وضعیت پروژه ها

پروژه برلیان 6 :

در حال حاضر این پروژه مراحل تجهیزکارگاه و اخذ مجوز از ناحیه شماره 3 شهرداری را طی می کند.

پروژه برلیان 7 : 

جواز پروژه فوق اخذ گردیده است.
شروع عملیات ساختمانی از یکم اردیبهشت ۱۴۰۱ می باشد.

پروژه برلیان 8 :

عملیات تخریب و خاکبرداری این پروژه به اتمام رسید و فرآیند اخذ جواز به جهت تجمیع این پروژه با پلاک مجاور از تاریخ 1400/10/15 آغاز گردیده است. پیش بینی می شود مدت زمان اخذ جواز 5 ماه کاری به طول بی انجامد.