دفتر مرکزی: خیابان آزادی، خیابان خوش جنوبی، کوچه آزاد،پلاک 43 واحد2

شماره تماس: 989127951120+

کدپستی:

شعبه خاورمیانه: دبی، منطقه خلیج تجارت، برج سیتادل، شماره 610

شماره تماس: 971557684763+

ارتباط مستقیم با مدیر عامل (از طریق پیام رسان واتساپ)

تماس: 989121822754+

سرویس ارتباط با مشتری بخش بین الملل(CRM)

شماره تماس: 971507035142+

پست الکترونیکی :

info@lotuswtc.com

sales@lotuswtc.com

commercial@lotuswtc.com